Priključki:
Arevator™
Prskaonik
Turbine blower
Bedsheaper™
RemoteVac™
Edger Edge-eze
Tine-Rake™ Dethatcher
PowerVac™
Batni mulčer
Rezervoari
QuickConverter
Čistač ulica

QUICKCONVERTERTM

Sistem omogućava trenutačni priklop svih Grasshopper-ovih priklopnih sprava za FrontMountTM traktore. Time vam Grasshopper omogućuje maksimalnu mogućnost prilagođavanja vašim specifičnim zahtjevima i potrebama na      terenu, kad če za obavljanje posla biti potrebno primeniti više priključnih strojnih naprava.