Priključki:
Arevator™
Prskaonik
Turbine blower
Bedsheaper™
RemoteVac™
Edger Edge-eze
Tine-Rake™ Dethatcher
PowerVac™
Batni mulčer
Rezervoari
QuickConverter
Čistač ulica

BATNI MULČER

Je idealna sprava za muljanje – usitnjavanje visoke stare trave, granja i žbunja.

image008