Prikljuńćki:
Areator‚ĄĘ
҆kropilnik
Turbinski puhalnik
Beadsheaper‚ĄĘ
RemoteVac‚ĄĘ
Edger
Grablje za povrŇ°insko prezrańćevanje
PowerVac‚ĄĘ
Batni mulńćar
Zbiralniki
QuickConverter
Pometalni stroj

REMOTE VACTM 

Omogońća operaterju, da¬†ńćisti¬†tudi okrog in v grmińćevju ter ostalih teŇĺko dosegljivih obmońćjih. Cev premera 15,2 cm je dolga skoraj 4 m, s¬†3600¬† rotirajońćim¬†ustnikom na koncu.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=vCGEKC5ac7I

remote_vac remote_vac_2

ÔĽŅ